Főkapitányi közlemény

Rendünk jövőjének biztosítása.

Négy Földrészt átölelő rendi szervezetünk alapjait, jogait és kötelességeit az 1863-ban kapott Pápai Bréve szabályozza. Erre támaszkodva végezzük immár 150 éve áldozatos, jótékonysági és korszerű „lovagi” kötelességeinket. Rendünk tisztségviselői ebben a szellemben vezették Rendünket és tagjaink ennek fontosságát magukévá téve adományaikkal és tetteikkel járultak hozzá Szabályzatunk V.fejezetében előírt céljainkhoz. A Kárpát-Medence és Szülőhazánk társadalmi helyzete, valamint a XX. Század nagy népvándorlása által okozott szétszóródottságunk, komoly akadályokat gördített zavartalan működésünk útjába. Szükségét láttuk, hogy céljaink, munkánk megszilárdítására való tekintettel Magyarországon a helyi viszonyoknak megfelelő jogi alapokat kell megteremteni. Ehhez vitéz Bozó József széktartó és jogtanácsosai „Szent László katonai lovagrend (1861)” néven bejegyzést eszközöltek az állami hatóságoknál. Ez a Magyarországon bejegyzett egyedüli szervezet, melyet a Föld minden részén működő Szent László Társaság(1861) és Rend elismer és érdekeit egyedül képviseli Magyarországon, Európában és a többi földrészeken. Nagy névadó lovagkirályunk, Szent László segítségében bízva, látjuk ezzel Rendünk jövőjét biztosítva az elkövetkezendő évszázadokban. – Kérem a törzstartókat és széktartókat, ezt tudomásul venni és ezentúl ennek szellemében intézni Rendünk ügyeit.

Goór György főkapitány
2010 őszén

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!