Ima Fogadalomtételkor

Lovagavatási Szertartás

Istenünk, Te megadtad nekünk, hogy a magyar néphez tartozzunk,

add, hogy ezeréves örökségünkhöz hűen ragaszkodjunk, hogy első

szent királyaink és vitéz magyar szentjeink példáját követve igaz

szeretettel szolgáljuk magyar népünket neved nagyobb dicsőségére!

Mikor erre, mint a Szent László Társaság és Rend tagjai fogadalmat

teszünk, kérjük kegyelmedet, hogy szent akaratodhoz híven őrizzük

vitézi hagyományainkat és azokkal embertársainkat gazdagítsuk.

Add, hogy a Krisztusi lélek töltsön el minket ebben a szolgálatban és

hazánk védelmében!

Ezt kérjük Tőled, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik

a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké.

Amen.