Szent László Társaság és Lovagrend Montrealban -Magyar Krónika cikke

Magyar Krónika,
május 30.2014.

http://www.magyarkronika.com/esemenyek/2014/0530-1.html

GJG.

 

A Szent László Társaság és Lovagrend 253 éve létezik Magyarországon és most már világszerte sok államban. Tagjai, a lovagok persze ma már nem páncélba burkolva lovon ülve, a kengyelükre támasztott lándzsával közlekednek, és igy megérthető, hogy vannak szép számmal olyanok, akik nem is tudják,  hogy Montrealban is létezik ennek a lovagrendnek egy csoportja.
Nem csoda tehát, hogy sokan meglepődtek, amikor május 25-én a vasárnapi szentmise kezdetén egy csoport férfi és nő, hófehér lovagköpenyben öltözöttek vezetésével vonult be a Magyarok Nagyasszonya templomba. Szabolcs Atya aztán pár szóval megmagyarázta, hogy a szentmise alatt a Szent László Rendnek egy új tagját fogják lovaggá avatni és a már meglévő lovagok pedig fogadalmukat fogják újítani.
A fogadalomtétel és megújítás és az avatás az Igeliturgia végén, a Hiszekegy elmondása után történt.  Szabolcs Atya néhány szóval összekapcsolta a szentmise és a fogadalom és avatás szertartását. Elmondta, hogy Szent László, a lovagkirály azért lett híres és azért tiszteljük, mint szentet, mert példát adott arra, hogyan kell Istent a kisebbek, a gyengébbek védelmével és segítségével szolgálni. Ez az életmód az, amit a lovagok vállalnak, amit most megfogadnak.
A Magyar Krónika olvasói, ha talán nem is személyesen, de mind ismerik a Lovagrend újonnan avatott tagját, Mailáth Máriát, hiszen férjével, gr. Mailáth Istvánnal ők azok, akik megalapítása, 1998 óta vezetik és fenntartják ezt a “közösségi kéthetilapot”, és ezzel igen nagy szolgálatot nyújtanak nemcsak a montreali közösségnek,  de az egész magyar nemzetnek.
A fogadalom elmondása után Szabolcs Atya megáldotta a kiosztásra váró jelvényeket, amiket Baka Károly a Lovagrend kanadai törzsszéktartója adott ki a Rend új tagjának és a lovagkereszttel, illetve nagykereszttel jelölt előléptetését a magyarság iránti szolgálatuk elismeréseként Glaser Jánosnak, a Rend quebeci széktartójának és Glaser Jánosné Hille Heidi és Rüll Krisztina tagoknak.
Valamint a Rend két tagja, Pelikán Sándor és Pelikán Sándorné -Vermes Anikó- külön kitüntetésben részesült, mint a montreali csoport legrégebbi tagjai.

A szentmise után a lovagok az Ifjusági Otthonban ebédeltek és ott tartották szokásos évi gyűlésüket is. A gyűlés alatt a jelenlevők elhatározták, hogy részt vesznek a nagyenyedi  Bethlehen Gábor Killégium “keresztszülő” programmjában, aminek keretében elvállalják egy (vagy, ha sikerül, több) erdélyi szórványban élő magyar fiatal magyar nyelvű iskolázását.

 

A jelenlévők egyhanguan elvállalták legalább egy diák évi $900.00 költségének fedezését, mint “keresztszülők”.
Szent László segits!

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!