Ülésezett a Szent László lovagi rend (e-nepujsag.ro cikke)

Szombat este a Szent László Társaság (1861) és Rend erdélyi törzsszéke Backamadarason tartotta évzáró ülését, ahol nemcsak az idei jelentést mutatták be, hanem a jövő évi terveket is megtárgyalták.

Az apródok ajándékcsomagot is kaptak a rend főkapitányától. Fotó: Gligor Róbert László

Az esemény kezdeti pillanataiban bevonultak a rend erdélyi apródjai, akiknek Koncz László Ferenc törzsszéktartó a rend főkapitánya, vitéz lovag Imreh László jóvoltából ajándékcsomagokat tudott átnyújtani, hogy ők is érezzék: fontosak a rend számára.

Ezután Koncz egy rövid történelmi áttekintést nyújtott a renddel való kapcsolatról, hiszen annak vezetőivel 2001 óta kapcsolatban áll, a rend a nyárádszentimrei műemlék templom felújítását is támogatta, 2006 óta jelen van Backamadarason is, itt a Nyárádszentlászlón évente szervezett nyári keresztyén ifjúsági sátortábort támogatja. A rend 2015-ben hozta létre az erdélyi törzsszéket, ebben az évben a Buenos Aires-i ifj. Honfi Jánost és a backamadarasi Koncz Lászlót avatta a rend tagjává. A történelmi pillanat után 2016. június 10. hatállyal Konczot erdélyi széktartóvá nevezték ki, majd két nap múlva Backamadarason 12 apródot is felavattak, ami egyedi szám a világon. A rend eszménye a keresztény erkölcs, a hagyomány, haza, család és nemzet, és ezt meg kell tanítani a felnövekvő nemzedéknek. Ezért is tartják fontosnak az apródi intézmény fejlesztését, hogy korán átadhassák a gyermekeknek a keresztény nemzeti értékeket és Szent László lovagkirály eszményeit. 2017. június 10-én a magyarországi és erdélyi széktartóság jelenlétében a rend öt erdélyi taggal, lovaggal bővült.

A rend az említett értékeket követő személyeket jelöli és avatja tagjává, nem lehetnek tagok a baloldali nézetűek, illetve az állambiztonsági szervekkel együttműködő személyek, de más rendek tagjai sem.

Az idei beszámoló után olyan rendi kérdéseket tárgyaltak meg, mint a tagsági díj, amit karitatív munkára és a szék anyagi költségeire használnának fel, továbbá a rendi zászló elkészítését is fontosnak tartják a következő évben, nemkülönben kötelességüknek érzik a Szent László-táborok és tanulmányi kirándulások megszervezését, az apródi intézmény fejlesztését. Jövő nyáron, június 16-17-én Budapesten hivatalosan is rangra emelik az erdélyi törzsszéket, 18-án pedig újabb erdélyi rendtagokat avatnak a Nyárádmentén. A tagságra legalább két lovag javaslatával lehet előterjeszteni valakit, ezt januárig kell felterjeszteni a főkapitánynak. Az erdélyi törzsék már felterjesztésre javasolta Vass Imre makfalvi polgármestert és dr. Sebesi Szilárd kibédi háziorvost, de az ülésen javaslat hangzott el Benczédi László székelyudvarhelyi mérnök, kapufaragó mester és Sándor Szilárd jobbágyfalvi-nyárádszeredai unitárius lelkész felvételéről is. Ugyanakkor egy jövő év végi jótékonysági est megszervezése is szóba került, de a rendnek különböző helyi vagy erdélyi rendezvényeken való képviseletéről is tárgyaltak, s már a következő három évre is körvonalazódnak a rend központi rendezvényei.

 

Forrás: http://www.e-nepujsag.ro/op/article/%C3%BCl%C3%A9sezett-szent-l%C3%A1szl%C3%B3-lovagi-rend#.Wi7MU-NdQ3I.facebook

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!